1, Thánh hỏa lệnh

M.tả:  Không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, lại cứng vô cùng, hình dáng như ngọn lửa bốc lên, là lệnh phù của giáo chủ minh giáo. 

Đ.kiện: Nv đạt cấp 34

H.quả: Hộ thuẫn cho bản thân, hấp thụ sát thương nhất định

2, Đả cẩu bổng 

M.tả: Được làm từ gỗ đàn hương màu xanh lục, vô cùng dẻo dai, tín vật của bang chủ cái bang

Đ.kiện: Nhận quà 3 ngày

H.quả: Giảm công của mục tiêu, HP thấp hơn 20%, bản thân có thể miễn 1 lượng sát thương

3, Ngân câu thiết họa 

M.tả:  Được làm từ bạc nguyên chất và thép ròng, binh nhẫn của Trương Thúy Sơn, công thủ đều được

Đ.kiện: VIP 9 trực tiếp nhận hoặc nhận quà 11 ngày

H.quả: Tăng sát thương sát chiêu, và giảm thấp hồi HP của mục thiêu bị trúng

4, Ngũ hành luân 

M.tả:  Pháp khí của tây vực, như ngũ hành bát quái, biến ảo vô cùng, Kim Luân Pháp Vương dùng vật này hoành hành trung nguyên, không có đối thủ

Đ.kiện: Đạt cấp 86

H.quả: Khi tấn công tăng tất cả t.tính kháng của bản thân, và giảm 1 lượng sát thương nhất định.

5, Huyền thiết kiếm 

M.tả:  Làm từ thiên ngoại huyền thiết, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại từng dùng thần vật này trở thành thiên hạ vô địch

Đ.kiện: VIP13 nhận hoặc tích lũy đăng nhập 60 ngày

H.quả: HP dưới 30% sẽ tăng tỉ lệ bạo, HP dưới 20% tạo ra sát thương thêm.

6, Sát sư trượng

Đ.kiện: Đổi từ điểm Tinh Vân 

H.quả: Khi bị công có 5% tăng 100% dẻo dai bản thân trong 5 giây

7, Độc cô kiếm

H.quả: Khi làm nhân vật giảm tốc có 50% miễn giảm, hiệu quả này cứ 25 giây phát huy 1 lần

8, Ỷ thiên kiếm 

M.tả: Thiên chùy bách luyện, chém sắt như chém bùn, Nga mi trấn phái chí bảo

Đ.kiện: Danh vọng đạt cấp Đăng Phong

H.quả: Khi HP dưới 50%, có 25% xác suất hấp thụ máu bằng 15% sát thương tạo thành. Hiệu ứng "Giải khống kỹ" có thể bỏ thời gian hồi của "K.năng né"

9,Đồ long đao

M.tả: Có thể chém đứt núi, xưng võ lâm chí tôn, có được bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, chớ dám không theo. Tăng đến giai 5, sẽ hiển thị hiệu ứng.

Đ.kiện: Hđ nhận

H.quả: Khi bị choáng, đóng băng, phong kỹ, định thân, giảm tốc có 30% xác suất miễn dịch, sau miễn dịch tăng công trong 5s.