Tin tức

QUỸ ĐẦU TƯ : ĐẦU TƯ NHỎ SINH LỜI LỚN (16/08)

Đăng ngày: 2019-08-16

QUỸ ĐẦU TƯ

Thời gian :

0:00 16/08 ~ 23:59 16/08

Phạm Vi :

S1 ~ S99

Nội dung :

Trong thời gian sự kiện chư vị nạp tích lũy đủ số vàng sẽ nhận được quà phản hoàn từng ngày

Phần thưởng

Nạp 500 Vàng

Nạp 1000 VÀNG

Nạp 2000 VÀNG

Nạp 5000 VÀNG

Nạp 10000 VÀNG

Nạp 20000 VÀNG

Nạp 40000 vàng

LƯU Ý :

DANH HIỆU 7 NGÀY VÀ DANH HIỆU 14 NGÀY CÓ THỂ ĐỒNG THỜI GIA TĂNG LỰC CHIẾN

Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận phần thưởng này một lần trong suốt sự kiện

Áp dụng cả thẻ tháng, thẻ tuần và quỹ trưởng thành

Chỉ được nhận 1 phần quà tương ứng với mốc nạp cao nhất của người chơi

Sau khi nạp thẻ các đại hiệp cần vào game để hệ thống cập nhật dữ liệu

Phần quà của sự kiện sẽ được gửi QUA THƯ vào các ngày hôm sau trước 19:00

Ví dụ cụ thể: Đại Hiệp Gamemaster đầu tư mốc nạp là 10000 vàng. Đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng trong 3 ngày. Bao gồm. Quà ngày 1 được phát ngày 17/08 và Quà ngày 2 và ngày 3 sẽ được phát ngày 18/08 và 19/08