Tin tức

SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT (14/08 - 16/08)

Đăng ngày: 2019-08-14

I.Khuyến Mãi 50%

Thời gian:

0:00 14/08 ~ 23:59  16/08

Phạm vi:

S1 đến S99

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp vàng vào game sẽ nhận được Khuyến mãi 50% tương ứng với giá trị giao dịch.

CHÚ Ý:

Riêng đối với các người chơi sử dụngthẻ APPOTA CARD, Ứng Dụng Appota sẽ được thêm 50% khuyến mãi nữa (Tổng cộng sẽ là 100% Khuyến mãi tương ứng giá trị giao dịch ). 

Phần thưởng khuyến mãi sẽ là Vàng Khóa

Phần vàng khuyến mãi sẽ được phát trước 19:00 ngày 17/08

II.KHUYẾN MÃI ĐẠT MỐC

Thời gian:

0:00 14/08 ~ 23:59  16/08

Phạm vi:

S1 đến S99

Nội dung :

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ vào game sẽ nhận được tích lũy cộng dồn. Đến khi sự kiện kết thúc, người chơi sẽ nhận được phản hoàn mốc nạp tương ứng mốc nạp cao nhất mà người chơi đã nạp trong sự kiện.

Phần thưởng :

ĐẶC BIỆT :

PHẦN THƯỞNG NHẬN THÊM NẾU NẠP ĐỦ 10000 VÀNG

PHẦN THƯỞNG NHẬN THÊM NẾU NẠP ĐỦ 20000 VÀNG

PHẦN THƯỞNG NHẬN THÊM NẾU NẠP ĐỦ 30000 VÀNG

LƯU Ý:

Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận phần thưởng này một lần trong suốt sự kiện

Áp dụng cả thẻ tháng, thẻ tuần và quỹ trưởng thành

Quà sẽ được phát trước 19:00 ngày 17/08

III.Nạp Phản Hoàn

Thời gian : 

0:00 14/08 ~ 23:59  16/08

Phạm vi:

S1 đến S99

Nội dung :

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ đúng mệnh giá nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng ở mốc nạp đó. 

Phần thưởng :

LƯU Ý

Chỉ nhận được mỗi mốc 3 lần

Phần quà phản hoàn sẽ được phát trước 19:00 ngày 17/08

Với các thư có chứa XU bên trong,người chơi nên kiểm tra thư và nhận từng thư một,xong vào kiểm tra thấy lượng xu tăng lên mới vào nhận tiếp các thư khác,tránh trường hợp bị mất XU 

VỚI ĐAN EXP X6,CHƯ VỊ ĐẠI HIỆP CẦN LƯU Ý MỖI LẦN CHỈ SỬ DỤNG TỪ 30 ~ 50 VIÊN,DÙNG HẾT MỚI TIẾP TỤC SỬ DỤNG,TRÁNH DÙNG NHIỀU 1 LÚC HOẶC TÍCH QUÁ NHIỀU THỜI GIAN,DẪN ĐẾN LỖI.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Một Đao Một Kiếm Độc Chiếm Giang Hồ

Landing pagehttp://ythien.mobi/

Fanpagehttps: //www.facebook.com/ythiendolongky3d

Group https://www.facebook.com/groups/ythien3d/