Tin tức

SỰ KIỆN VÒNG QUAY MAY MẮN T11

Đăng ngày: 2023-11-21

Thời gian sự kiện: 10h00 ngày 22/11 - 23h00 ngày 28/11

Link Landing  https://ythien.gamota.com/api/vong-quay

- Thể lệ

Mỗi lần nạp 50.000 VNĐ vào ingame sẽ nhận được 1 lượt quay  

Trước khi tham gia sự kiện user nên làm trống hòm thư để đảm bảo việc nhận quà không xảy ra lỗi 

Thời gian sự kiện sẽ kết thúc vào 23h00 ngày 28/11 . Sau thời gian kết thúc sự kiện sẽ không nhận được lượt khi nạp thẻ hoặc tham gia landing

- Lưu ý 

+ Chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp vào game từ trang https://nap.gamota.com/ và ứng dụng Appota, không áp dụng nạp qua GooglePlay Store và Apple Appstore.

+ Người chơi cần cập nhật chính xác nhân vật và chọn đúng nhân vật đang chơi mới nhận được quà vào thư ingame

+ Để nhận vòng quay người chơi cần cập nhật nhân vật rồi mới nạp.

Cách Tính BXH:
- Điểm BXH được tính khi người chơi thực hiện Vòng Quay trong thời gian diễn ra Event
-Thời gian chốt BXH vào 23h00 ngày 28/11

-Thời gian phát quà sau: 48h

QUÀ BXH VÒNG QUAY
– TOP 1: Gói Đá 11*2 + Linh Tê Ngẫu Nhiên*9999 + Nô linh thảo*9999 + Niệm Châu Phàm Phẩm*9999 + Đá Luyện Hóa*9999 + Quà Năm Mới*200 + Thiên Đăng*500
– TOP 2: Gói Đá 11*1 +Linh Tê Ngẫu Nhiên*5555 + Nô linh thảo*5555 + Niệm Châu Phàm Phẩm*5555 + Đá Luyện Hóa*5555 + Quà Năm Mới*100 + Thiên Đăng*250
– TOP 3: Gói Đá 10*1 +Linh Tê Ngẫu Nhiên*2222 + Nô linh thảo*2222 + Niệm Châu Phàm Phẩm*2222 + Đá Luyện Hóa*2222 + Quà Năm Mới*50 + Thiên Đăng*150
– TOP 4-10:Gói Đá 9*1 +Linh Tê Ngẫu Nhiên*1111 + Nô linh thảo*1111 + Niệm Châu Phàm Phẩm*1111 + Đá Luyện Hóa*1111 + Quà Năm Mới*10 + Thiên Đăng*50