Tin tức

THAY ĐỔI TÍ GIÁ NẠP 07/03

Đăng ngày: 2023-03-06

BQT xin thông báo thay đổi tỉ giá nạp vào game như sau 

Thời gian áp dụng : 10:00 07/03

Chi tiết thay đổi:

Với các kênh ( Ví Appota/ Lá/Nạp Trực Tiếp): tăng 10% VND ở các mệnh giá , tăng 25% vàng không khóa nhận được khi nạp.
Ví dụ :
Nạp 11,000VND sẽ nhận được 125 Vàng
Nạp 550,000VND sẽ nhận 6250 Vàng

Lưu ý : không áp dụng vào gói thẻ tuần , thẻ tháng và quỹ trưởng thành và các gói đặc biệt